Konut Alırken Bunlara Dikkat Edin

29.08.2015


Konut Ekspertizi

 • Öncelikle konut edinme amacınızı belirleyin. Yatırım amacıyla satın alıyorsanız getirilerine, kullanma amacıyla alıyorsanız ihtiyaçlarınıza göre karar vermelisiniz.
 • Satın almayı planladığınız evin yaşam kalitesine ve konforuna olumlu etkiler yaratan sosyal ihtiyaçlara (toplu taşıma, okul, hastane, alışveriş merkezi, yeşil alanlar vb.) yakın olmasına dikkat etmelisiniz.
 • Satın almayı planladığınız evin yakın çevresinde insan sağlığına zararı olan tesislerin olmaması önemlidir.
 • Ev veya henüz inşaatı başlanmamış ise arsanın ilgili Tapu Müdürlüğünde araştırma yapılarak tapu kaydı üzerinde ipotek, intifa, kira, haciz vb. Satın alınacak konutun değerini düşürecek, veya konut inşaatına başlanmasına engel olacak herhangi bir şerh, beyan olup olmadığını kontrol edin. 
 • Bu İdareler tarafından konutun projelerinin resmi olarak incelendiği ve onaylandığı anlamını taşıyan Yapı Ruhsatı’nın olup olmadığını araştırın.
 • İnşaat aşamasındaki bir projeden konut satın almak istediğinizde, kat irtifakı tesis edilip edilmediğini tapu sicil müdürlüklerinden kontrol edin.
 • Satın almayı düşündüğünüz konutun vaziyet planı ve mimari projesi incelenmeli, resmi evraklardaki konumu ile mevcuttaki konumunun aynı olduğunu tespit edin.
 • Kat irtifakı tesis edilmiş konutlarda satın almayı planladığınız konutun onaylı mimari projesi ile inşaat devam eden ve tamamlanmış konutun yerinde uygulamasının aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
 • Evin bulunduğu Belediye arşiv dosyasını inceleyin, herhangi bir tutanak, yapı tatil zaptı, yıkım kararı vb. olup olmadığı, imar planı ve yapılaşma koşullarını kontrol edin 
 • Satın almayı planladığınız konutun satışta belirtilen alanı ile kullanım alanı arasında fark olup olmadığına dikkat edin. Net-brüt alanların incelemesi mimari projeden ve bitmiş bir proje ise yerinde tespit edin.
 • Tamamlanmış ve teslime hazır olarak satılan evin mevzuata uygun olarak yapıldığını gösteren Yapı Kullanma İzin Belgesi olup olmadığını araştırın.
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi’ne sahip konut için kat mülkiyeti tesis edilip edilmediğini kontrol edin. 
 • Satın almayı planladığınız evin satış fiyatına alım-satım tapu harcı, iskan harcı, cins tashih harcı, KDV vb. gibi nelerin dahil olduğunu araştırın.
 • Satın almayı planladığınız evin bulunduğu projede otopark, sosyal tesis ve spor alanları gibi alanların ücrete tabi olup olmadığı, bunların bağımsız bölüm sayısı ile orantılı olup olmadığını öğrenin.
 • Almayı planladığınız evin satış fiyatını, benzer ve emsal olabilecek konutlarla karşılaştırın, birim metrekare satış fiyatını analiz edin.